Griptape | Damn Hard
Chevron down Icon
€8,00 €15,00

Colour: White / Orange

 

Artwork by Pontus Alv

Printed on Jessup Griptape

 

Made in the USA

Polar Skate Co.